Tere Noor

UUDISED

Nõo Noortekeskus laiendab koostöös noortega avatud ruumi ja tegutsemisvõimalusi

Nõo Noortekeskus avati vallamaja keldrikorrusel asuvates 55m2 ruumides 2007.aasta oktoobris. Siis tegutses meie nö naabrina seal ka Nõo Baar, mis nüüd juba mitmeid aastaid enam pidulisi ei teeninda ning ruumid seisid tühjana. Aeg-ajalt oleme neis ruumides noortega erinevaid tegevusi algatanud – noortepeod ja sündmused, ent päris noortepärased need ruumid siiski ei olnud. Möödunud kevadel istutas üks vahva neiu Kristin Sarapuu (kunagi samuti noortekeskuse külastaja) minu pähe ühe huvitava idee – miks mitte sellest noortele midagi põnevat arendada. Nii asusimegi sügisel, mil haldusreformi järgselt oli selgus majas, et Nõo saab iseseisvana arengut jätkata, koos noortega plaani pidama, mismoodi seda teha saaks.


LOE EDASI SIIT!

Meie vabatahtliku Xavieri eestvedamisel alustab tegevust Prantsuse keelt ja kultuuri tutvustav grupp! 


Esimene kohtumine juba teisipäeval, 6.veebruaril kell 16:00 Nõo Põhikoolis (täpne ruum selgumisel). 


Lisainfo: FB Prantsuse keele ja kultuuri grupist

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

PRESSITEADE

28.12.2017

 

NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE AVASTUSRETKEST TARTUMAAL VALMIS 2018.AASTA KOOSTÖÖKALENDER


Kaksteist Tartumaa noortekeskust avastasid koostöös noortega terve 2017.aasta vältel Tartumaad ning andsid selle tulemusel välja 2018.aasta koostöökalendri.Aasta alguses tegi MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatus oma liikmetele üleskutse esitada avatud noortekeskuste projektikonkursile ühisprojekt, mille tegevused soodustaksid maakonna noortekeskuste koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist. Ideega tuli kaasa 12 noortekeskust – MTÜ Noored Toredate Mõtetega (Aeg-Ruum noortekeskus Tartus), Rõngu Noortekeskus, Nõo Noortekeskus, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Elva Avatud Noortekeskus, Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus, Rannu Pere- ja noortekeskus, MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa (Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus).

 

Aasta vältel said nii noorsootöötajad kui ka noored aimu sellest, mida ja kuidas teised teevad ning seda kõike läbi positiivse isekogemise, isetegemise. Projekti raames said noored osa lauamängudepäevast Aeg-Ruumi noortekeskuses, interaktiivsest sündmusekorralduse koolitusest Rõngus, koos korrastati noortetuba Laguja vanas koolimajas Nõo vallas, Alatskivi lossis toimus põnev Muuseumiöö programm, tehti tutvust mõttespordiga Elva avatud noortekeskuses, sõideti koos Piirissaarde sealsete võlude ja valudega tutvuma, Kavastu külas toimus ohutusteemaline matkamäng, Koosal noorte initsiatiivil võeti mõõtu spordis, Laevas tutvuti ettevõtlusega Laeva Meiereis ja kaasaegses piimafarmis. Aasta jooksul toimus ka kaks suursündmust – Tartumaa Noortepäev Rannus ja talendishow Ülenurmel. Projektitegevustest võttis osa üle 300 Tartumaa noore.

„Igal projekti partnerpiirkonnal on omad tugevused ja eripärad, mis annavad uue sisendi ka meie kohalikku noorsootöösse – kogemuste jagamine aitab kohaliku tasandi noorsootöösse uut hingamist tuua“ rääkis projekti mõjust Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane. „Projektil on positiivne mõju ka Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse tegevusele  - liikmed on saanud võimaluse üksteisega rohkem koostööd teha ning ühisosa leida“, lisas Hänilane.

Projekti tulemusel valmis 2018.aasta noortekeskuste seinakalender Tunne Tartumaad, mille pildid kajastavad avastusretke Tartumaal.

 

Projekti tegevused viidi ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Lisaks on väga suur panus projekti elluviimise õnnestumisel ka kohalikel omavalitsustel ning noortel ja noorsootöötajatel.

 

Sarnane noorte ja noorsootöötajate koostööprojekt toimus MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse eestvedamisel ka 2015.aastal, mil kaheksa Tartumaa noortekeskuse osalusel viidi läbi noortekeskuste koostööpusle projekt. Tegevuste elluviimist toetas ka toona maakondlik avatud noortekeskuse projektikonkurss.

 

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015.aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.

 

Lisainfo:

Egle Hänilane

Juhatuse esimees

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 501 9605

[email protected]

 

Mirja Jõgi

Juhatuse liige

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 5334 0089

[email protected]

 

Nõo Noortekeskuses alustas sel nädalal oma Euroopa Vabatahtlikku Teenistust Xavier Verger Prantsusmaalt. Xavier viibib Eestis kuni 2018.aasta mai lõpuni ning tegutseb peamiselt noortekeskuses. Vabatahtliku teenistuse eesmärk on elavdada kohalikku noorsootööd, tuua noorsootöösse uusi ideid ja uut hingamist ning saada rahvusvahelist kogemust. Xavier suhtleb noortega inglise keeles ning see on noortele ka väga hea keelepraktika. Õige pea saab meie vabatahtliku kohta lugeda ka vallalehest ning ilmselt hakkab ta oma kogemust siinsete noortega vahendama blogi kaudu. Kõige lihtsam on muidugi tulla noortekeskusesse ja Xavieriga isiklikult tutvust teha.

Since this week we have a young man from France starting his European Voluntary Service in Estonia. Xavier will attend his EVS in Nõo Youth Center until the end of May 2018. The purpose of including a foreign volunteer is to stimulate local youth work, bring new ideas and new breathing into youth work and also gain international experience. Xavier communicates in English, so this is also a very good language practice for young people. Soon there will be an opportunity to read about our volunteer from the local newspaper and maybe through some blog posts as well. The easiest thing to do, is to come to the youth center and get to know Xavier personally.
Noorsootöö kvaliteedi hindamine ja noorte tagasiside kogumine


Küsitluste kokkuvõttega on võimalik tutvuda siin!